dệt may

 1. nghia

  Toàn Quốc Chứng nhận hợp quy hàng dệt may

  Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may tại Việt Nam V/v: Chứng nhận hợp quy hàng dệt may Theo quy định tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo...
 2. nghia

  Hướng dẫn thực hiện công bố hợp quy sản phẩm dệt may theo quy định tại QCVN 01/2017/BCT

  Hướng dẫn thực hiện công bố hợp quy sản phẩm dệt may theo quy định tại QCVN 01/2017/BCT Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm...
 3. nghia

  Toàn Quốc Dịch vụ chứng nhận và công bố hợp quy hàng dệt may

  Dịch vụ chứng nhận và công bố hợp quy hàng dệt may Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm dệt may. Kể từ ngày 01/01/2019, tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập...
 4. nghia

  Giám định, chứng nhận sản phẩm dệt may – hàm lượng Formaldehyt và các amin thơm

  Giám định, chứng nhận sản phẩm dệt may – hàm lượng Formaldehyt và các amin thơm Các sản phẩm may mặc phải công bố hàm lượng formaldehyt và amin thơm theo quy chuẩn quốc gia Quy chuẩn quốc gia QCVN 01:2017/BCT ban hành kèm theo thông tư số 21/2017/TT- BCT ngày 23/10/2017 và có hiệu lưc từ...
 5. nghia

  Thủ tục Chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may & công bố hợp quy sản phẩm dệt may

  Thủ tục Chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may & công bố hợp quy sản phẩm dệt may Theo quy định tại Thông tư số 07/2018/TT-BCT về việc sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành, bắt đầu từ ngày 01/01/2019, các sản phẩm dệt may, hàng may mặc trước khi đưa ra thị trường bắt buộc...
 6. nghia

  Thủ tục Chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may & công bố hợp quy sản phẩm dệt may

  Thủ tục Chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may & công bố hợp quy sản phẩm dệt may Theo quy định tại Thông tư số 07/2018/TT-BCT về việc sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành, bắt đầu từ ngày 01/01/2019, các sản phẩm dệt may, hàng may mặc trước khi đưa ra thị trường bắt buộc...
 7. Nga My - Vinacontrol

  Quy định mới cho hàng dệt may NK -- Chứng nhận/công bố hợp quy (CR)

  Kính gửi Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may tại Việt Nam; V.v: Chứng nhận hợp quy hàng dệt may Thông tư 21/2017/TT-BCT ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản...
Top