định mức miễn thuế nhập khẩu

  1. Admin

    Định mức hàng hóa miễn thuế

    Đối tượng áp dụng 1. Đối với hành lý miễn thuế: Người nhập cảnh. 2. Đối với tài sản di chuyển: a) Người nước ngoài đến công tác, làm việc tại Việt Nam; b) Tổ chức, công dân Việt Nam kết thúc kinh doanh, làm việc ở nước ngoài về nước; c) Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết...
Top