đồng nhập khẩu

  1. Admin

    Danh Mục Phải Công Bố Chất Lượng Từ Đồng

    ĐỒNG VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG ĐỒNG Đồng sten (hỗn hợp thô); đồng luyện bằng bột than (đồng kết tủa) Đồng chưa tinh chế, cực dương của đồng dùng cho điện phân Đồng tinh chế và hợp kim đồng chưa gia công Đồng phế liệu và mảnh vụn Hợp kim đồng chủ Bột và vảy đồng Đồng ở dạng thỏi, thanh và dạng hình...
Top