dịch vụ logistics

  1. Daiduongxnk

    Toàn Quốc Sự khác nhau giữa vận chuyển hàng hóa và Logistics

    Sự khác nhau giữa dịch vụ vận chuyển hàng hóa và dịch vụ Logistics khó phân biệt. 2 dịch vụ này có rất nhiều sự tương đồng. Khiến cho nhiều người còn đang đánh đồng 2 dịch vụ này là một. Tuy nhiên dịch vụ vận chuyển hàng hóa và dịch vụ Logistics vẫn có điểm khác nhau thể hiện quy mô, bản chất...
  2. Daiduongxnk

    Hỏi Đáp Dịch Vụ logistics tương lai của ngành vận chuyển hàng hóa

    Tại sao nên thuê dịch vụ logistics Dịch Vụ Logistics là gì? Câu hỏi mà chúng tôi nhận được khá nhiều từ học viên đó là chưa từng xuất khẩu, nhập khẩu. Có tự mua hàng hoặc tự xuất khẩu hàng được không?. Với những người từng làm xuất nhập khẩu thì việc tự làm xuất nhập khẩu còn khó. Vậy những...
Top