đăng ký lưu hành thuốc thú y

  1. Admin

    Hồ Sơ Đăng Ký Lưu Hành Thuốc Thú Y

    ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH, KHẢO NGHIỆM, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y Mục 1: ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y Điều 3. Hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc thú y 1. Đối với thuốc thú y mới dạng dược phẩm, hóa chất, chế phẩm sinh học, hồ sơ đăng ký gồm: a) Đơn đăng ký lưu hành theo mẫu quy định tại Phụ...
Top