dán nhãn năng lượng

  1. khacabe

    Các trường hợp không phải dán nhãn năng lượng motor

    Khi nhắc tới thủ tục hải quan nhập khẩu động cơ điện (motor) thì hẳng điều đầu tiên mà ai cũng nghĩ tới là kiểm hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng phải không nào. Đúng vậy, theo Quyết định số 04/2017 của Thủ Tướng thì động cơ điện hay còn gọi là motor phải bắt buộc kiểm tra hiệu suất...
  2. Admin

    Trường hợp có thể 'nợ' kiểm tra hiệu suất năng lượng

    Ảnh internet Theo Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu; Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 về danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị...
Top