dán nhãn năng lượng nồi cơm điện

  1. Nhut Tran

    Tp.HCM Thủ Tục Nhập Khẩu Nồi Cơm Điện

    Căn cứ pháp lý nhập khẩu nồi cơm điện Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư 01/2009/TT-BKHCN Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa Quyết định 51/2011/QĐ-TTg ngày...
Top