đại lý hải quan

  1. Admin

    Thông Tin Về Đại Lý Hải Quan là Gì ?

    KHÁI NIỆM ĐẠI LÝ HẢI QUAN • Đại lý làm thủ tục hải quan là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan, thay mặt người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi chung là chủ hàng) thực hiện việc khai hải quan; nộp, xuất trình bộ hồ sơ hải quan có liên...
Top