đá ốp lát xây dựng

  1. hoanghakt

    Xin hướng dẫn HSCode Đá ốp lát xây dựng

    Sắp tới công ty bên mình sẽ xuất khẩu đá ốp lát dành cho xây dựng(Đá chẻ, đá dán nhiều kích thước...) và đá vê (vo) kích thước 1x2;3x4... Mong các bạn hướng dẫn các thủ tục xuất khẩu đá, và áp mã hscode nào hợp lý. Xin cảm ơn!
Top