công ước cites

  1. Admin

    Công ước CITES liệu có làm khó doanh nghiệp xuất khẩu gỗ?

    CITES là gì? CITES là tên gọi tiếng Anh được hiểu là Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp và là Hiệp định giữa các Chính phủ. Công ước hướng tới mục tiêu rằng việc buôn bán quốc tế mẫu vật của các loài động, thực vật hoang dã không làm ảnh hưởng đến sự tồn vong...
Top