c/o

  1. Nguyên Đăng Việt Nam

    Kinh Nghiệm CÁC LỖI ĐƯỢC CHẤP NHẬN TRÊN CO

    C/O – giấy chứng nhận xuất xứ là loại chứng từ đặc biệt chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa xuất nhập khẩu. Nhờ có C/O mà chúng ta hiểu được hàng hóa đó đến từ đâu, có được hưởng ưu đãi thuế quan hay không. Về cơ bản, thông tin trên C/O không được phép sai hay khác biệt so với hàng hóa...
Top