chứng từ

  1. Nguyên Đăng Việt Nam

    Kinh Nghiệm Lệnh giao hàng – Delivery order (D/O)

    Lệnh giao hàng là gì? Lệnh giao hàng – Delivery order (viết tắt là D/O) là chứng từ nhận hàng mà hãng tàu/ Forwarder cấp cho consignee để tiến hành nhận hàng sau khi có thông báo hàng đến. D/O có thể hiểu đơn giản đó là giấy chỉ thị cho người đang giữ hàng (giám sát kho hàng hoặc cảng biển) bàn...
  2. Nguyên Đăng Việt Nam

    Kinh Nghiệm CÁC LỖI ĐƯỢC CHẤP NHẬN TRÊN CO

    C/O – giấy chứng nhận xuất xứ là loại chứng từ đặc biệt chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa xuất nhập khẩu. Nhờ có C/O mà chúng ta hiểu được hàng hóa đó đến từ đâu, có được hưởng ưu đãi thuế quan hay không. Về cơ bản, thông tin trên C/O không được phép sai hay khác biệt so với hàng hóa...
Top