chi phí

  1. Bryan Trần

    Các Chi Phí Local charges cho hàng LCL

    - D/O (Delivery Order) - Phí làm lệnh giao hàng: Đây là phí mà hãng tàu và đại lí hãng tàu thu để phát hành lệnh giao hàng cho khách hàng. Khi có đơn hàng nhập khẩu vào Việt Nam thì hãng tàu và đại lý hãng tàu sẽ gửi thông báo hàng đến và phát hành D/O cho khách hàng của mình. - Bill (Bill of...
Top