cá tra xuất khẩu

  1. Admin

    Quy định mới về điều kiện xuất khẩu cá tra

    Theo Nghị định mới vừa được ban hành, doanh nghiệp xuất khẩu cá tra không cần phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra nhưng phải đáp ứng một số điều kiện về cơ sở chế biến, chất lượng và an toàn thực phẩm. Theo Nghị định số 55/2017/NĐ-CP về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra...
Top