bảo hiễm

  1. Bryan Trần

    Được lợi gì khi Mua bảo hiểm cho hàng xuất khẩu ?

    " Xin hỏi: + Chi phí bảo hiểm hàng hóa có cao không? + Những lợi ích gì khi mua bảo hiểm hàng hóa? " - Hạn chế rủi ro đối với hàng hoá xuất khẩu: + Nhờ tăng cường công tác bảo quản, + kiểm tra đồng thời kết hợp các biện pháp đề phòng và hạn chế tổn thất. Chi phí bảo hiểm hàng hóa khi Mua...
Top