bảng giá khai báo hoa chất

  1. Nhut Tran

    Bảng Giá Khai Báo Hóa Chất Nhập Khẩu

    BẢNG GIÁ KHAI BÁO HÓA CHẤT KHI NHẬP KHẨU Khai báo hóa chất (1-3 mặt hàng): 300,000/ bộ Khai báo hóa chất (4-10 mặt hàng): 700,000/bộ Thời gian : 5-7 ngày , Quy trình làm thủ tục khải quan với hóa chất nhập khẩu : Người nhập khẩu cung cấp các chứng từ: - Vận tải đơn ( Bill ) - Hóa đơn thương...
Top