Kiến Thức Tính thuế phần mềm

Thảo luận trong 'Hàng Ấn Phẩm- Sách - Phần Mềm - Tranh Ảnh' bắt đầu bởi nhuttran913, 16/8/17.

 1. nhuttran913
  nhuttran913:Bạn đọc tham khảo về tính thuế phần mềm: Căn cứ khoản 4 Điều 6. Phương pháp trị giá giao dịch tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định:

  “4. Xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có chứa phần mềm

  a) Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là phương tiện trung gian có chứa phần mềm là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu, không bao gồm trị giá của phần mềm dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu mà nó chứa đựng nếu trên hóa đơn thương mại, trị giá của phần mềm được tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian;

  b) Trị giá hải quan là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu bao gồm cả trị giá phần mềm và chi phí để ghi hoặc cài đặt phần mềm vào hàng hóa nhập khẩu, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  b.1) Trên hóa đơn thương mại, trị giá của phần mềm không được tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian;

  b.2) Trị giá thực thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho phần mềm có liên quan đến các khoản điều chỉnh cộng theo quy định tại Điều 13 Thông tư này;

  b.3) Phần mềm được ghi, cài đặt hoặc tích hợp trong các hàng hóa nhập khẩu không phải là phương tiện trung gian.”
   
 2. saigontiendoan
  saigontiendoan:Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính
   
 3. saigontiendoan
  saigontiendoan:không bao gồm trị giá của phần mềm dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu mà nó chứa đựng nếu trên hóa đơn thương mại, trị giá của phần mềm được tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian;