Tin Tức kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng đá granit ốp lát

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá' bắt đầu bởi Admin XNK, 17/7/17.

 1. Admin XNK

  Admin XNK Admin Thành viên BQT

  :
  7/4/17
  :
  577
  :
  51
  Admin XNK:Bộ Xây dựng nhận được công văn số 12103/TCHQ-GSQL ngày 28/12/2016 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng đá granit ốp lát. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây đựng có ý kiến sau:

  1. Về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất để xuất khẩu.

  Theo quy định tại Thông tự số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát thì đá granit ốp lát là sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu.

  Đối với sản phẩm đá granit ốp lát sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải làm các thủ tục chứng nhận và công bố hợp quy cho sản phẩm của mình.

  Như vậy, đối với đá granit tự nhiên nhập khẩu dưới dạng tấm để làm nguyên liệu sản xuất đá granit ốp lát thì không thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu. Tuy nhiên khi làm thủ tục nhập khấu, Hải quan tại các cửa khẩu cần phân biệt rõ sản phẩm đá granit ốp lát với đá tam granit làm nguyên liệu sản xuất đá granit ốp lát để tránh sự gian lận và đảm bảo chất lượng sản phẩm đá granit ốp lát lưu thông trên thị trường.

  2. Về kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng đá granit dùng để sản xuất, không dùng làm vật liệu xây dựng. Theo quy định tại Thông tư số 14/2010/TT- BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về quản Ịý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát thì:

  Đối với sản phẩm đá tấm granit dùng để sản xuất các sản phẩm khác không làm vật liệu xây dựng thì không thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu;
  Đối với sản phẩm đá granit ốp lát, đơn vị nhập khẩu phải làm các thủ tục chứng nhận hợp quy và công bô hợp quy cho sản phẩm trước khi thông quan.

  Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra chuyên ngành dối với mặt hàng đá granit ốp lát, đề nghị Tổng cục Hải quan nghiên cứu, thực hiện./.
   
 2. Admin XNK

  Admin XNK Admin Thành viên BQT

  :
  7/4/17
  :
  577
  :
  51
  Admin XNK:PHỤ LỤC 1
  BẢNG DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ GẠCH ỐP LÁT
  CÓ YÊU CẦU ĐẢM BẢO AN TOÀN CHẤT LƯỢNG VÀ CĂN CỨ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát)

  PHỤ LỤC 2
  DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CHẤT LƯỢNG
  SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ GẠCH ỐP LÁT DO BỘ XÂY DỰNG CHỈ ĐỊNH

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát)