Công bố chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá' bắt đầu bởi Vinacontrol CE, 11/7/19.

 1. Vinacontrol CE
  Vinacontrol CE:Công tác công bố chất lượng hàng hóa nhập khẩu

  1. Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hóa hoặc một trong các phương tiện sau đây:

  a) Bao bì hàng hóa;

  b) Nhãn hàng hóa;

  c) Tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa.

  2. Nội dung của tiêu chuẩn công bố áp dụng không được trái với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

  Theo đó, việc bạn công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa là phù hợp. Ngoài ra, việc thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp giữa tổ chức, cá nhân tại Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài, vùng lãnh thổ do các bên tự thoả thuận. Việc thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước được thực hiện theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thoả thuận quốc tế mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết.

  Mặt khác, hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm như sau:

  – Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh của và Công ty phân phối sản phẩm tại Việt Nam.
  – Giấy phép CA, bản phân tích thành phần của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ
  – Nhãn phụ sản phẩm
  – Công thức sản phẩm: ghi rõ tỉ lệ % thành phần đầy đủ kèm theo công dụng (tên thành phần theo danh pháp quốc tế INCI)
  – Phiếu kiểm định chất lượng (nước sở tại).
  – Chứng nhận chất lượng hàng hóa (nước sở tại).

  Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ Công ty CP chứng nhận và kiểm định Vinacontrol 19006083 để được giải đáp.
  http://vnce.vn/cong-bo-chat-luong-hang-hoa-nhap-khau